• Home
 • Betaling/Annulering

Betaling/Annulering

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor je geplande verblijf moet geannuleerd of gewijzigd worden. Daarom maken we graag volgende afspraken.

 

Betalingsvoorwaarden

Wij aanvaarden enkel betalingen op het door ons doorgegeven bankrekeningnummer.
Wij vragen een voorschot van 50% van de totaalprijs, te betalen binnen de vijf dagen na bevestiging van de reservering.
Het saldo wordt betaald 45 dagen v贸贸r datum van aankomst.
Indien wij geen voorschot ontvangen hebben, wordt de reservatie geannuleerd en behouden wij het recht om de gereserveerde woning/appartement aan andere gasten te verhuren.

Bedrag verschuldigd bij annulering

 • Meer dan 90 dagen v贸贸r de aankomstdatum = 50% van de huurprijs.
 • Tussen 90 en 30 dagen v贸贸r de aankomstdatum = 75% van de huurprijs.
 • Minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum = 100% van de huurprijs.
 • + 鈧25 administratiekosten

Annuleren kan enkel per e-mail op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tip!

Om de financi毛le gevolgen voor jou te beperken raden we aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij jouw verzekeringsmakelaar!


Payment and cancellation conditions

There may always be circumstances that require your planned stay to be canceled or changed. That is why we like to make the following agreements.

Terms of payment

We only accept payments into the bank account number provided by us.
We ask for an advance of 50% of the total price (incl. deposit), to be paid within five days after confirmation of the reservation.
The balance will be paid 45 days before the date of arrival.
If we have not received an advance, the reservation will be canceled and we reserve the right to rent the reserved house / apartment to other guests.

Amount due upon cancellation

 • More than 90 days before the arrival date = 50% of the rent price.
 • Between 90 and 30 days before the arrival date = 75% of the rent price.
 • Less than 30 days before the arrival date = 100% of the rent price.
 • + 鈧25 administration fee

Cancellation is only possible by e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tip!

To limit the financial consequences for you, we recommend that you take out cancellation insurance with your insurance broker!


Condiciones de pago y cancelaci贸n

Siempre puede haber circunstancias que requieran que su estancia planificada se cancele o cambie. Por eso vemos conveniente incluir las siguientes clausulas en la contrataci贸n de su reserva.

Condiciones de pago

Solo aceptamos pagos al n煤mero de cuenta bancaria proporcionado por nosotros.
Solicitamos un anticipo del 50% del precio total (incluido el dep贸sito), a pagar dentro de los cinco d铆as posteriores a la confirmaci贸n de la reserva.
El importe total de la reserva se pagar谩 45 d铆as antes de la fecha de llegada.
Si no hemos recibido el anticipo, la reserva ser谩 cancelada y nos reservamos el derecho de alquilar la casa / apartamento reservado a otros hu茅spedes.

Gastos por cancelaci贸n

 • M谩s de 90 d铆as antes de la fecha de llegada = 50% del alquilar.
 • Entre 90 y 30 d铆as antes de la fecha de llegada = 75% del alquilar.
 • Menos de 30 d铆as antes de la fecha de llegada = 100% del alquilar.
 • + 鈧25 costos de administraci贸n

Solo se admiten cancelaciones por correo electr贸nico : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Consejo

Para limitar las consecuencias financieras para usted, le recomendamos que contrate un seguro de cancelaci贸n con su agente de seguros.